POWER SYSTEM SOLUTIONS

Qifays Enterprise telah didaftarkan pada 31hb Januari 2004 di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dengan pemilikan 100% bumiputera.

Qifays Enterprise adalah sebuah syarikat yang berdaftar sebagai kontraktor elektrik dan juga Kontraktor Perkhidmatan dengan Suruhanjaya Tenaga. Disamping itu, ianya juga didaftarkan sebagai Kontraktor Elektrik Bumiputera Kelas II dengan Pusat Perkhidmatan Kontraktor.

Qifays Enterprise juga adalah kontraktor dan pembekal bumiputera berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia.